Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów zakupu 1 zestawu do koszykówki model Sure Shot Gęsia szyja 640.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP ZESTAWU DO KOSZYKÓWKI

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej poprzez budowę obiektu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kłodawa”, Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów budowa placu rekreacyjnego o powierzchni asfaltowej w miejscowości Kłodawa.


ZAPYTANIE OFERTOWE - BUDOWA BOISKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIAR ROBÓT

PROTOKÓŁ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybór oferty dotyczył Zakupu i dostawy sprzętów rekreacyjnych tj. dmuchanej zjeżdżalni dużej, piramidy pajęczej, karuzeli tarczowej w ramach projektu np. Zakup sprzętu przez Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic niezbędnego do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców RLGD Pojezierze Dobiegniewskie.

Protokół.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem oraz małą architekturą”
w ramach projektu np. Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Dobiegniewskie poprzez budowę małej architektury turystycznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych.

Zapytanie ofertowe.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup i dostawa sprzętów rekreacyjnych tj. dmuchanej zjeżdżalni dużej, piramidy pajęczej, karuzeli tarczowej
w ramach projektu np. Zakup sprzętu przez Stowarzyszenie OKO- Oblicza Kłodawskich Okolic niezbędnego do organizacji przedsięwzięć ważnych dla mieszkańców RLGD Pojezierze Dobiegniewskie

Zapytanie ofertowe.pdf